სამკურნალო ბუნებრივი მინერალური წყლები

სამკურნალო და სამკურნალო ფაქტორების ბუნებრივი მინერალური წყლის წყაროები


მაღალმთიანი კლიმატური და მრავალი კარბონატული natrium-კალციუმიანი მინერალური წყაროების წყალი მდებარეობს ხეობებს ბუბა და Chanchakhi-მდინარეების გამოიყენება სამედიცინო სასმელი.

სამედიცინო ჩვენება:

სასუნთქის ორგანოთა, კუჭ, სანაღვლე და საშარდე გზების, მეორეული სისხლნაკლებობა, ბრონქიალური ასთმა და ა.შ..

ინფორმაცია შოვის შესახებ